Újpalotai Összevont Óvoda

Napsugár 1.  Tagóvoda

1156 Budapest, Nádastó park 1.

Telefon: 061/417-57-21

Email: napsugar1@ujpalotaiovi.hu

Honlap: www.ujpalotaiovi.hu

Óvodavezető: Turóczyné Ungvári Edit

Óvodavezető helyettes: Sebstyén Irén

Tagóvoda vezető: Tóth Ildikó

 

 

Óvodánk az újpalotai lakótelep szélén, parkkal körülvett, ideális környezetben helyezkedik el. A Napsugár 1. hatcsoportos óvoda vegyes és homogén csoporttal működik.

Programunk neve: Képességfejlesztés játékkal, mesével, mozgással

Fő feladatunknak tekintjük a 3 – 7 éves korú gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembevételével, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával

  • az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztést,
  • a gyermekek képességének sokoldalú, differenciált fejlesztését,
  • az iskolára való felkészítését.

 

A gyermekek személyiségének fejlesztése az óvodában játékos formában történik. Önállóságuk kibontakoztatása, viselkedési szokásuk kialakítása, kifejezőképességük fejlesztése nem nélkülözheti a szoros együttműködést az óvoda és a család között.

Az egészséges életmódra nevelést segíti a tornaszoba. Igény szerint lehetőséget biztosítunk úszásoktatásra, korcsolyázásra a kerületi uszodában, korcsolyapályán. Minden évben kirándulni megyünk a távolabbi környezet megismerése céljából.

/ repülőtér, vadaspark, arborétum /.

Az Állatkert rendszeres látogatói vagyunk.

 

A szülők igényei szerint nyelvtanulást, és mozgásfejlesztő tornát biztosítunk a gyermekek számára.

 

Kialakult hagyomány óvodánkban az óvónői bábelőadás. Az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó meséket dolgozzák fel az óvónők.

Gyermekeink számára biztosított további programok: rocky, sakk, néptánc, angol, karate, foci, TSMT torna (mozgásfejlesztés).