Tisztelt Szülők!

Az Újpalotai Összevont Óvoda vezetőjeként és minden dolgozója nevében szeretettel köszöntöm Önöket!

Óvodánk 2018.08.01- vel alakult meg, összevont intézményünk 6 tagóvodával:

Székhelyóvoda: Páskom óvoda

Tagóvodák: Kavicsos, Napsugár 1., Napsugár2., Hartyán, Micimackó, Óvodáink megőrizték saját arculataikat, kiemelt nevelési területeiket.

A családi nevelésre építve juttatjuk el a gyermekeket az óvodáskor végére az iskolaérettségig, az egyéni képességeket figyelembe véve és kibontakoztatva. Kiegyensúlyozott, magas színvonalú pedagógiai munkánkkal a felnövekvő generációk és szüleik, valamint az egész társadalom érdekét szolgáljuk.

Feladataink megvalósításakor az alábbi szempontok a legfontosabbak:

- A gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése, szem előtt tartva, hogy a játék a 3-7 éves gyermek alapvető tevékenysége és elsődleges fejlesztési lehetősége.
- Nyugodt, derűs, barátságos légkör, egyéni bánásmód és differenciálás. A gyermekek fejlettségének figyelembevételével szervezzük tevékenységeinket.
- Hagyományaink ápolása és gyarapítása.
- Az összes tagóvodákban: az anyanyelvi nevelés és az egészséges életmódra nevelés az óvodai élet minden pillanatában.
- Fokozott törődés a fejlesztésre szoruló gyermekekkel, tehetség gondozás.
- Sajátos nevelési igényű gyermekek közül fogadhatjuk a beszéd-, mozgásszervi - érzékszervi fogyatékos, és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket.

A családokkal való kapcsolatunkra nagy hangsúlyt helyezünk. Az óvodán belüli kapcsolattartási lehetőségeken kívül is szervezünk a családok egészének szóló közös programokat.

Különböző kulturális és sport programokkal gazdagítjuk az óvodai életünket, igyekszünk minél több élményt nyújtani gyermekeinknek.

Az intézményen belüli tudásmegosztással segítjük szakmai munkánk színvonalának emelését Szeretettel várjuk Önöket és Gyermekeiket az Újpalotai Összevont Óvodák nyílt napjain!

Turóczyné Ungvári Edit

Óvodavezető