Gyik

 

Mikor lehet beiratkozni az óvodába?

Az óvodai beiratkozás időpontját a kerületi fenntartó Önkormányzat írja ki.
Ennek az időpontja 2018-ban: május 7–től - 11-ig az óvoda teljes nyitva tartás idejében.

Felveszik-e a gyermekem, ha nem körzetes?

Amennyiben a körzetes gyerekek felvétele után rendelkezünk még szabad férőhelyekkel, igen.

Hogyan tudom lemondani az ebédet?

A gazdasági iroda mellett elhelyezett lemondó füzetben, illetve telefonon is lemondható a gyermekek ebédje.

Ha zárva van az óvoda, hova tudjuk vinni a gyereket?

A nyári zárás alatt a fenntartó által, hirdetményben kijelölt intézménybe, egyéb esetekben az óvodavezető által kijelölt óvodába.

Biztosítunk-e az óvodában diétás étkezést?

Igen, a megfelelő orvosi papírt be kell hozni az óvodába, ez alapján rendeljük meg a gyermek étkezését.

Felvesznek-e 3 év alatti gyermeket?

Amennyiben minden óvodaköteles gyermek el van látva, és marad szabad férőhely, van rá lehetőség.

Milyen dokumentumokra van szükség beiratkozáshoz?

- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája
- szülő személyigazolványa, lakcím kártyája
- mindkét szülő beleegyező nyilatkozata

A vezetőkkel és az óvodapedagógusokkal hogyan történhet a kapcsolattartás?

Vezetőséggel:

 

Intézményvezető neve: Turóczyné Ungvári Edit
Fogadó óra ideje: Minden csütörtök 14 – 15 óra között, előzetes egyeztetés alapján, a Páskom park 37. szám alatt található óvodában.

Tagóvoda vezető neve: Makhándi Lászlóné
Fogadóóra ideje:
páratlan hét: hétfő 9.00 – 10.30
páros hét: hétfő 13.30 – 15.00

Óvodapedagógusokkal a kapcsolattartás évente 2 – 3 alkalommal a szülői értekezletek alkalmával, illetve az egyénileg kérhető fogadó órákon történhet.

A szülők a napi tájékoztatást a pedagógusok részéről rendszeresen megkapják.

Milyen külön programok választhatok az óvodában?

A hittan ingyenesen igénybe vehető délelőtti időpontban.

Fizetős különfoglalkozások a délutáni időszakban kerülnek megrendezésre. Ezek várhatóan a következők lesznek:

-angol
-fejlesztő torna
-kempo
-foci
-rocky
-népijáték
-röplabda
-sakk